اهداف و چشم انداز

مجله پژوهش در روان‌درمانی کودک و نوجوان یک مجله علمی پژوهشی است. هدف این مجله پیشبرد علم و عمل روان‌درمانی کودک و نوجوان و انتشار تحقیقات اصلی و مقالات مرتبط با نظریه­های علمی و بالینی کودک و نوجوان با کیفیت علمی بالا به زبان فارسی است که تمرکز اصلی آن‌ها روی سلامت روان کودکان، نوجوانان و مداخلات درمانی در این دوره می‌باشد همچنین دامنه این مجله طیف وسیعی از ایده­ها در مورد تئوری و عملکرد روان‌درمانی کودک و نوجوان را شامل می­شود.