فصلنامه

⟨پژوهش در روان درمانی کودک و نوجوان⟩

 

با تقدیر از پژوهشگران، نویسندگان، دانشجویان و اساتید گرامی، هنگام ارسال مقاله به مجله، کاربرگ تعهد و تعارض منافع نویسندگان پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG  به همراه فایل مقاله ارسال شود. پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه پژوهش در روان درمانی کودک و نوجوان از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانندجو الزامی است. این نشریه تابع قوانین بین المللی Cope در خصوص سرقت ادبی است و با متخلفان بر اساس قوانین بین المللی برخورد می کند.

 

 • کشور محل چاپ:  ایران
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • شروع انتشار: تابستان 1401
 • شاپای الکترونیکی و چاپی:
 • شماره مجوز وزارت ارشاد : 92050
 • رتبه ارزیابی در وزارت علوم: 
 • درصد پذیرش مقالات: 
 • نوبت‌های چاپفصلنامه
 • دسترسی قبلیبلی
 • زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی و خلاصه مبسوط انگلیسی)
 • حوزه تخصصی روان درمانی کودک و نوجوان
 • نوع مجله:   نشریه علمی
 • مقالات قابل بررسی:   علمی
 • هزینه داوری و انتشار مقاله رایگان    
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات:  بلی
 • نمایه شده:   بلی
 • نوع  داوری داوری تخصصی به صورت بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه حداکثر 15 روز
 • زمان داوری حداکثر 6 هفته
 • ایمیل مجله: rcap@uma.ac.ir
 • دسترسی آزاد از: Magiran.com, Noormags.ir, Sid.ir, Ensani.ir
شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، آذر 1402، صفحه 6-95 

ابر واژگان